Đại Quản Gia Là Ma Hoàng - Trác Uyên (Trác Phàm)

Advertisement

Mà lại, nó còn tưởng rằng đây là ca ca đang chơi đùa với nó, nên càng thêm hưng phấn lao về phía Cổ Tam Thông. Cổ Tam Thông đáng thương, khuôn mặt nhỏ hoảng sợ phát khóc, tay cứ ném đá, lại làm sao cũng nện không trúng nó. Trác Phàm được một phen cười ha ha, có cảm giác lúc tuổi già chơi đùa với con cháu!

Rốt cuộc, Cổ Tam Thông thấy đất đá bình thường không được việc, liền tìm kiếm bốn phía xem có gì để ném không. Cuối cùng, hắn thấy một khối màu trắng nhô lên. Cổ Tam Thông không nói hai lời, đi qua nhặt lên, lại khẽ giật mình, vậy mà cầm không được. Với sức lực của hắn, một khối hòn đá nhỏ thế mà cầm không được, đây chính là chuyện cực kì hiếm lạ. Sau đó hắn cắm một tay vào trong đất, phí hết sức chín trâu hai hổ, mới cầm lên được đưa khối thạch toàn quỷ dị này.

Chỉ thấy khối thạch có chiều cao hơn một người, lại còn có trọng lượng dị thường, làm cho Cổ Tam Thông đều cảm thấy cố hết sức.
Advertisement

Trác Phàm giật mình, đang muốn quát bảo ngưng lại, thế nhưng Cổ Tam Thông dường như thật rất sợ hãi, thấy chim nhỏ sắp tới gần mình, đã nhịn không được mà ném mạnh qua!

Chim nhỏ không khỏi giật mình, uỵch cánh trong nháy mắt phi lên, vậy mà đã học được bay lượn!

Đùng một tiếng, cự thạch nện trên mặt đất, đập ra hố to một mét vuông. Chim nhỏ hãi hùng khϊếp đáp lên trên đá lớn, lúc nhìn về phía Cổ Tam Thông, trong mắt đã lộ ra vẻ sợ hãi.

Nguyên lai vị ca ca này không phải đùa giỡn, mà là đang ghét nó a!

Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, rồi khó hiểu quan sát khối cự thạch này. Nguyên lai khối cự thạch này giống như trứng lớn, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thậm chí có thể chiếu ra ảnh. Thế nhưng cẩn thận quan sát thêm liền có thể phát hiện, trong đá dường như có lưu quang toán loạn, thậm chí còn có bóng người bên trong thoáng hiện.

"Hồi Ảnh Thạch!"

Trác Phàm bất giác hét lớn, ngay sau đó lẩm bẩm nói: "Nhặt được bảo bối!"

Hồi Ảnh Thạch cho dù tại Thánh Vực cũng mười phần thưa thớt, chính là một số truyền thế thánh tộc, vì bất truyền chi bí của mình, muốn lưu truyền xuống, mới ghi chúng nó lại bên trong trân bảo hiếm thấy. Bình thường, Hồi Ảnh Thạch, sẽ chỉ truyền cho thánh tộc hoặc là tộc trưởng. Tộc trưởng đánh vỡ khối thạch, bên trong sẽ mở ra tuyệt kỹ mà tổ tiên lưu lại. Sau khi truyền thụ hoàn tất, Hồi Ảnh Thạch sẽ trở thành vô dụng. Đến khi tộc trưởng cao tuổi, hoặc là sắp vĩnh biệt cõi đời, lại ghi chép bí kỹ xuống một miếng Hồi Ảnh Thạch, truyền cho người kế nhiệm. Cứ như vậy, bí kỹ trong tộc sẽ không ngoại truyền!

Thế nhưng, hắn vạn vạn không nghĩ đến, bên trong kết giới này lại có Hồi Ảnh Thạch xuất hiện. Như vậy, ghi chép bên trong Hồi Ảnh Thạch sẽ là tuyệt học của ai đây? Hoặc là Trùng Thiên Kỳ Lân, hay là Thiên Đế. Mà nếu thật là Thiên Đế, thì phát đrồi, nói không chừng còn có thể giải trừ nỗi khổ tử lôi quấn thân!
Nghĩ đến đây, Trác Phàm liền kích động nói: "Tiểu tam tử, đánh nát tảng đá kia cho lão tử!"

Cổ Tam Thông sững sờ, còn tưởng rằng Trác Phàm chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, liền cúi đầu nói: "Người muốn mắng ta thì mắng đi, ta xác thực không nên dùng tảng đá lớn như vậy đi nện con chim nhỏ. Người cũng đã nhận nó làm nhi tử, vậy nó thì là đệ đệ ta, ta làm như vậy xác thực quá phận, người thực sự không cần lấy thạch đầu giả vờ vậy đâu!"

Trác Phàm dở khóc dở cười, gật đầu nói: "Ngươi biết sai là tốt rồi, lão tử cảm thấy cực kì vui mừng, nhưng lão tử thật không có ý mắng ngươi, ta thật sự muốn ngươi giúp ta mở ra tảng đá kia, có lẽ như thế lão tử sẽ không phải chết!"

Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, nhưng khi nghe đến việc có thể cứu Trác Phàm, hắn vẫn hết sức kinh hỉ!
eyJpdiI6InZUeFwvaWZJekhcLzc1ZHlcL2xleGdvaGc9PSIsInZhbHVlIjoidElIWEo3SlFlNXZUd25DcmhBS0dRMVpmejZpM3JTc3NBOUExOFU4bzMwVWc0MlwvUSthNnZ5MjkwQlc5Y1Y1WGwzbEVReGxBWEQ2eVlleWNXWlpuSkJkTWgxTVRFS1B2YXljWlV2WVl1eFdEcTdWVkxVa2ZCZjJyandKYVlsN3NldmhQdFwva2JzbzFxQzNiU0VmaGF4ZGtNeVRueDk3bm9kVEFRNExHSEpiOFBUT0lWM2xkUkFoXC9tdUZkNFlMVzd0dHEwOVhad1VpK1A0ZVwvMXpzUHl5RXJidW14OE5JQlwvT0JVWFI3Vm9sTGdudFRPXC9JS3JFQk5mNVJPNmRGdnNLdkpraTVDc3QyTWRvTXB1dFhTbWFDUDJZNHZiQ2JScHVQYWIyZ2lpZEFJS2RVWENjZlFpd253OVhrNUQyRVVMVlVXRzdZaUpWUzZoNHhcL0pjeTVEMWt6WUpRampRbzNka1VMN0szQVg2MThQb1RJQXV6cFczVkRtTktUT1U1QlwvTHVhVk1mRk9MVElYS0p3OGV1eE1XNExRPT0iLCJtYWMiOiI3N2MyNjJkZDAzNzQ1Njc2YmFjYjNkODA0OTE0OTBhMDNiMzFhNWFiYWVhMTJjZjkwYzQ3Y2Y2YTY3YmYwNGY2In0=
eyJpdiI6IjRUMm5ZZDB4QThEclE4NVpRdE1tZ1E9PSIsInZhbHVlIjoiUW85cDN0b1RXOEptSGIwZ2J5dG9FN0VqMWFIK1wvSEZEUkxrQWZDQWx1Y1NcL3prK1dHekIyZSt6VkcxMHYxaVBQIiwibWFjIjoiOTRjYjRhYzBmNjFmMjEwZjY4ZDg2ODhjNDJkN2M2ZmFjOTQ5YmI1NzRkMWM2MTMwYTQyNTY0M2Y4OGExYTc5ZCJ9
eyJpdiI6ImVUNFdxSTNEazJydjMrd1wvNlpwTURBPT0iLCJ2YWx1ZSI6IlVsTDlsSXNYOExFYlczY2dnT1lKMG9OWXJcL25IaDQ1SHM1bGVON2s0N3J6SkpUNEdwNlY3RHFwdllhTWRZUkY2SlRmdGZ2cmNKVjZPZWRKajBGZjkxUEI1bUhNOTl5blQxd1NwdUFOSThiVk9ZenBGNUJ4YUlkVlJxQ1dQOVVCVytUdUZSbW9ZQ3NUd2NJVWtMQzNxVzJiOXQ1SGNGN05mOGNuMTRSdGtIZWlyZG9jckdHdVp2RUlERTk2c0V2Nk1wMGhqSDFieXFRNTYwMlVob05PazZJNGlBY3VhZmZYZ2FVbUVKbFROYXF2NmwyaVpqQ2pJZDdOcUo1V1wvZ2tLYzZOMXNsaUZBR0d5VmpBd1hBdFZFY2xSbnRsdjBLRkxGVldpaXZxZmo2T3krdEpyZTM3ZXFkWVlVRzlxclo5Z1dCUzVVT1VwbVwvYndHXC9ERUZFcUZ6b21ocjBTZk51VE1VMjdPV3QyZHZkMFFYRWY3WTBnYmozYmVzZnNqa2RxQlh5QTJ6enJZVWdwZStxYmdzYTZicFA4V09SYURyZmdjOU5MOVNwWW0raEZrSURkd2MwQ2tHWXN3RjBONnlYN0pVZld6WHlZOU9PaWtHeE1wZHJQejh6ZHNVU3dseVcrNFhoNDNuXC9xMVd6RkdOaHV4NzZsUzBWaDJXRU1WYnFVYll1b1IxTjFUbFBlZUNWTVJCUU95elhBPT0iLCJtYWMiOiJiMDljMWE3NGY4ZWUxMGU5NTYyZWRjNDNmNDZkMTM5ODg4YThiNmNhYWNjMGRkM2IyZmNjZTY5MzNkZWFkMjkwIn0=
eyJpdiI6ImNpUTNXNUFOSDlXQlVEMUprTVVrTWc9PSIsInZhbHVlIjoidk02NFwvUm83WSsxQ2NTWmdqenhVcVwvQ3VEVWJybDloUlRGaXA0dVBvbmNoalNBWnpaU09iRlJKNkxURnpXYjRJIiwibWFjIjoiZTg2N2I3MTFkODVmYmIxZjQ2ZGI0NzdmZjAxMjA5OTlmMDYwNTJkMDg0YTRkNzIzYTA4NDY4MThiOTQ1NmVjYyJ9
eyJpdiI6IlRxUFlsdDVUY0NldnkxRlpHZmxIVlE9PSIsInZhbHVlIjoicEVsSm14aGxCbDl6SGRYeTNaXC84MjZQQ1wvZDVaUDFuais1TUdGV1psNU5jWnJOblhWYXVUYnlWOUxNcVVDb0lnN1wvMjZYK3o5c1UwaGdTVlNmc21PVyt2UDR4UEhYQ3VvWXlXNnpYU05WY2E4QnArS0d4bGgzMnB6OHBqRkNcL3dhTzdIall2RkV4aUpDNU5JZmlybjFuZz09IiwibWFjIjoiMzkyYWZjNWQxMWYwZWEzYzIzYzQwYWUzYjUyZmFmNmU4MTQ1ZWZjNTMwMjFkZGQ3N2Q3ZGIwYTIwZjg5NDdmYiJ9
eyJpdiI6ImZmR2tZWFBFUXB0Zm1WMjU4Qis2Qmc9PSIsInZhbHVlIjoiM1R5MG1sZGlYV1NybHVWelB3WnoyWmhNNENmajA3QVVvbXliRG9qMW9KbmF3S0tRMlpOWk1uXC9yWWJDNnJGOTgiLCJtYWMiOiI5YTI1ZmVjYTg0YWUwNjhmNDIzODc5YmQ2NmUwYzI2YjIwY2I4OGU2OWRkNmJlODM4OTUyZjUxZDkyZDE2ZGM2In0=
eyJpdiI6IldKNWZINXlhS1hhTDZyb1k0TEV1Y0E9PSIsInZhbHVlIjoiRXlqeFJwQkxSM0RWdXlpeVp2d0haYjJXMDFVZzJPOFFBQTluRFpUUjdFaFBsclwvbzZmaVVLb3hGb21EMWQyTEN5dythalphaHlDZG96ajZYQ1Q2dHpJWmRpNzMrQnl4WGhNWWFiNE5wSG41aGZpR3JFSG1hVHRZNFF3NUlUbTZtIiwibWFjIjoiN2IwYmI3NWYyMTU5MjU3MjZjMDBjNzI5NzU3MmQ5OThhMTgzOWIzZTUwY2VmOTVjMGU3OWZlYTg2NTBlOWJiYSJ9
eyJpdiI6IjdsQnZXMDhGWGZqbityZGtKdVdGV1E9PSIsInZhbHVlIjoiVjEyXC9BU2c3ME9LZmNGZk5lWkRLVDBoYTVkUlFYUEZ2Skw5cUlzY0ZJRWx6T3BuWkIzSk01YlFJS2M5aXdiVEwiLCJtYWMiOiIwYjI3NTllNDg1N2YyY2RiZWEzY2E5MmRhNzI3NzgyYzQyOGVmMDZjMmEyNzM1ZjM2NzA3ZDNhNGUwMTc5NzQ5In0=
eyJpdiI6IkJBeFNkRDlhMDlRbEhKS1ZpeXpxN3c9PSIsInZhbHVlIjoiN1wveWJLVThXb2ZPcEZQRGNXOUFVYlwvREtxN2pzdVRPbHJ2aTV4N293UnlBbU04WkpsK1p3ajNKVGkzdnFYV0Q2UW9NbktUMDNGZHVrYWg2dk9qNWNlTVh5R2l3YjlSbk5RZXRuY1QyYVh1amdIdUVBRkFLRVY4bmhKN3FJa2h4V2p3VDZja1hsVlc5ZmNWcXhpTyswamkySytWXC9Vc2pPemxadGhkbHFOOWdGbHI4Y0RBN0JJQzZTdlh3Mmp0SW5DTzY2S2R0a0kyTFJ1MVFSTEF6eW4wVnE4NDJFbjNqMXNzVW83Rk5UQXJWSW5uTzNoQjdkMmdLb2JnMFk3M3ZKbzNGdkxNZVVTODFqSzZ0YVQxcHpsbVJWK0NPT25kUmpGN0ptNjU5d3lubjVmWUtUd05oVm5LTENXWnRcL1lcL2dsRnN0XC9GQ3lTRDdkRUdFaks4dkE4bTVoY3BoV2RpTnNJSDVQUytGdElxblQ2S1ZPeFR3Rmw5RzJDbDc2SXppSHlQb0piUlE5amhLSGtRaWxXcWdFbTIydlhjcjNRYjVEUkYxMSt5YmE3dXVNWUNpNldPM2xqZXRDV2dWREhXTTM3NXBpUzdiRDdCNk9uVjczOUlmYUFSbjJYTFJSeWZDR0ZWcGJGbWphVU5zeVFicElEa3RGYVBXSGpOczA5THBKZ2VoMTNrWWpRc1Nna1cxaW1EMHVuV2lNUDg3XC9QcE5HZURxclpBdWdhaHBSZlwvanlsYlJhR3hITms4OXl3QSt2ZWYzNjhCcDdiK2xjR2lmM1FmNEt0OFJcLzZqTmoxdkdsbGx0eVp2YnpnaVlnVGxNK3g5WVpOdGFWT2JUaFVEQXZhcnUydXA0RWVmOGs0eEhXalBhZWszQUZKNnQwY25WYzdLTUZjWGlEYktUZjQ9IiwibWFjIjoiNjlmNzU5MTFlNGNiYzM1MzEzY2EwODIwN2QzY2Q0MDc5ZmEyYzljMDE0NGU2NWJhMzFjZjQwNGU4ZDkzZjAyYSJ9
eyJpdiI6InZNWUFpeVZFanVXTzFZNnJGVGJ2OHc9PSIsInZhbHVlIjoiR05IcUJ5XC8zanl4YTlHTGtRODk1S0JQVGtzWXZEQTE5ZDc0XC93MHYzbTEzbXU1R29DRWhHSDZac0JjRVY4Um91VTZmaFJIamdZd25Bdk5LSU1hZnBub1hQRndOQ0ZVY0FuaFMrcWM5bnh0NnQ1ZjJRdjdlWWVJUVcwWGVVWU9jK0ZtUkFsOGtIRFdEaVcrcHZ6VmxxMStJV2JmUlUrXC9TY29rOEsyTmZOWVFvSjEyQXErcFB1XC9JcGlEdWg1QVpZeDU1anJ1VHRYbkdcLzdBMHQwOWN4T09BPT0iLCJtYWMiOiJjODE2ZDJmNDk5M2VlYmVmYmQ4Y2I1NmJkNDVjMzA3OWYzNTE1ZjQwNDQwNzQ1ZmNjZmI2OGZmZmMyNDc5ODQwIn0=
eyJpdiI6Imh0VjQ1MzVob0FZSWFjNlRIZUxaT1E9PSIsInZhbHVlIjoiMUF2aWdoMjdyTm9cL29MUnRWSXpvNEJWNE0yNTduVVNCdUFGTDlmV21maVR5QVVDREdwRlp3UmZnYjJkVHo4RnYiLCJtYWMiOiI4YzQ4MzA3NmYxMzBhMTdiYmIzMDBjYTdjNGE0NjY5NGY0ZmQ5YjFmYzdhNzUxOTI5NGZkN2EwNmIwYWUxNTJiIn0=
eyJpdiI6ImZrTnJkcTJNQVRaNk9jM3JFc1wvQlNRPT0iLCJ2YWx1ZSI6Im01VE1xQ1hkKys1bXB2R1p0MW9nSVwvVlN5Vkk5Vkw5emxcL01zMFI4XC9mbGpVSWRkWmdXRkVVdTNaR084NytlblhlbWNoNWREN0xNb3NBMnRUUGRcL3hoMHRZWlVjQTlTbFFWNE1SN2FqWTVNS2VjRHA5MEhDY2h0MWNQR3ZoaVlLclcwNEZFaHRPQ2QraHNDVlh3VmhRRnBlbTFhbENNU0s4M0JWazdqT3R4R0FocHY4OGdoNlg0MXNZVVdIWEpXVzIiLCJtYWMiOiI5YWFkMzI3NjQ5OTQ0ZmQxOTRhZWExMTYxMTMyYzdlZjYxZGU5YjRiNDQyOWQ3NGNlYTU0MTZjYTgwNTMyYTVjIn0=
eyJpdiI6IlE0a0RwQzRVcmRFeExmOTZKdXc1cHc9PSIsInZhbHVlIjoiQnJpaVwvQlQ3V2hHWWJNaUw4Umh6TXE4dWQ0bXVLVzU0ZVdnN3lYSHZEeTY3SCs0Nm5QRjRVa1ZcL2I0OW9MSVcwIiwibWFjIjoiNGY3MDNlODc1MDU0ZDQyZDkyZDNlYjYwYWY5YThjOWI0Y2Q3MDc5MDMzZGQ1NWFiMWNiMjU4YzdiZTFlY2E0ZiJ9
eyJpdiI6ImZcL09ha1RqWThNbWtIa1ZqQ2M2TGp3PT0iLCJ2YWx1ZSI6InpyVGppNHNpblFpSFVDT0hNNkNUOGt3OHVGb21qdzB4d1ZoWXpHbDhiVG9GOTNGdWw3Qnh5OEpDQVZlRlJiNFlyMklSUERoeUxuS25GdmNQRm0rSmlRPT0iLCJtYWMiOiJkYmE3NzMxMzUyMzI2MjYyNDZlNGQ5ZmJhMWQ1OGJhYjUzYTI3MDQ4NjdkZWE2YmZjYjgxZjYwMjRlMDhjZTdjIn0=


Kéo xuống dưới để đọc chương tiếp bạn nhé !!

Truyện mới hay dành cho bạn

Binh Vương và Bảy Chị Gái Cực Phẩm
Chiến Thần Thánh Y
Quân Lâm binh vương
Bố cháu là chiến thần
Đồ Đệ Xuống Núi, Vô Địch Thiên Hạ
Sư phụ tôi là thần tiên
Người chồng vô dụng của nữ thần
Cửu Thiên Kiếm
Thương Long Chiến Thần
Sáu người chị gái cực phẩm của tôi
Đỉnh Phong Thiên Hạ
Báo Thù Của Rể Phế Vật
Đỉnh Phong Võ Thuật
';
x
superduperpets nadorespubLishing w2ptestdrive zenremix poopv sexcuatui cesanas coffeeinportLand mythaiguesthouse rsgoLdcart dovanconsuLtng pornerika isisessery beerfLats cadiveucuritiba fourpointsguide LeeLakrishnatoyota tekntrend ciegodeaviLacuba thereLuctantwidow tomoxen theweswiLLard tenparejaya tgreggphotos renovasas